Zaloguj się lub Zarejestruj się za darmo!
Nasi sponsorzy
Najnowsze wiadomości
Najnowsze komentarze
Kanały RSS
Icon Strona główna > Dawid
Icon Z galerii...
Icon dawid
 DAWID urodził się 29.05. 2005 r. Potylicowe ułożenie się dziecka do porodu, spowodowało niedotlenienie mózgu. Do roku czasu Dawid rozwijał się pozornie prawidłowo: z czasem okazało się, że nie reaguje na polecenia, choć badania słuchu tak po porodzie jak i  następne nie
wykazały tej wady. Został więc skierowany kolejno do Poradni Neurologicznej, Genetycznej. Dopiero w Poradni dla Dzieci
z Autyzmem rodzice usłyszeli diagnozę o całościowym zaburzeniu rozwoju – autyzm wczesno dziecięcy. Od tej pory Dawid pozostaje pod stałą opieką poradni:musi   realizować specjalnie dla niego dobrany program. Ze względu przejawiane zaburzenia w obszarze mowy i  komunikacji
kontaktów społecznych oraz aktywności własnej, konieczna jest stała, intensywna praca terapeutyczna i rehabilitacyjna. Dawid poddany jest także leczeniu homeopatycznemu. Musi także dwa razy
w tygodniu korzystać z wizyt w krakowskich poradniach specjalistycznych a na co dzień z Ośrodka Rehabilitacyjni Edukacyjno Wychowawczego, który gwarantuje mu opiekę logopedyczną.       Leczenie, rehabilitacja i terapia Dawida przekracza możliwości rodziców, dlatego za naszym pośrednictwem zwracają się
z prośbą o pomoc finansową, którą proszę kierować na konto :
Limanowska Akcja
Charytatywna
  Bank Spółdzielczy w Limanowej 
53 8804 0000 0000 0021 9718 0001

  z dopiskiem:
dla DAWIDA
        KRS 0000212400


Wpływy jakie z 1% 
(za rok 2016) otrzymał Dawid wynoszą:
2 444,90 zł.
Serdecznie dziękujemy i prosimy o dalszą pomoc finansową.

Limanowska Akcja Charytatywna, ul. Zygmunta Augusta 10, 34-600 Limanowa | Teresa Zabramny
Bank Spółdzielczy w Limanowej 53 8804 0000 0000 0021 9718 0001 | KRS 0000212400

Based on engine MemHT Portal - PolishPack, GNU/GPL | © Limanowska Akcja Charytatywna.