Zaloguj się lub Zarejestruj się za darmo!
Nasi sponsorzy
Najnowsze wiadomości
Najnowsze komentarze
Kanały RSS
Icon Strona główna > Tadeusz Kowalczyk
Icon Z galerii...
Tadeusz Kowalczyk  urodził się 1 kwietnia 1963 r. W 1981 roku uległ wypadkowi, skutkiem którego doznał wieloodłamowego złamania trzonu kręgu L1, Th12, z przemieszczeniem (ok. 1cm) dużego fragmentu trzonu  w  kierunku kanału  kręgowego. Doszło także do porażenia wiotkiego  kończyn  dolnych i  zaburzeń  urologicznych.  Ze względu na trwałe upośledzenie dysfunkcji kończyn dolnych, pan Tadeusz porusza się  na  wózku  inwalidzkim.  Wymaga  stałej  rehabilitacji i  leczenia specjalistycznego które jest bardzo kosztowne i na które nie stać go, dlatego bardzo prosimy o przekazywanie panu Tadeuszowi 1% odpisu od podatku (KRS 0000 212 400)

na konto
Limanowskiej Akcji Charytatywnej  Bank Spółdzielczy w Limanowej : 
53 8804 0000 0000 0021 9718 0001
z dopiskiem dla Tadeusza Kowalczyka.

Limanowska Akcja Charytatywna, ul. Zygmunta Augusta 10, 34-600 Limanowa | Teresa Zabramny
Bank Spółdzielczy w Limanowej 53 8804 0000 0000 0021 9718 0001 | KRS 0000212400

Based on engine MemHT Portal - PolishPack, GNU/GPL | © Limanowska Akcja Charytatywna.